AKTUALNOŚCI

 
 

DZIEŃ OTWARTY W ZUS

(13.05.2016 r.)

WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ - ulotka

DZIEŃ OTWARTY ZUS - wersja tekstowa (doc) Plik doc


BEZPŁATNE PORADY PRAWNE I PSYCHOLOGICZNE

(12.05.2016 r.)

W 2016 roku Fundacja Fuga Mundi zaprasza do korzystania z bezpłatnych porad realizowanych w ramach projektu „Świadczenie porad prawno-społecznych i informacji drogą internetową oraz świadczenie porad psychologicznych w formie Telefonu Zaufania”, który jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach 24 konkursu.

Z poradnictwa mogą korzystać osoby niepełnosprawne bez względu na stopień czy rodzaj niepełnosprawności oraz ich otoczenie (np. rodzice, inni członkowie rodzin, opiekunowie).

Celem projektu jest poprawa kondycji psychicznej i świadomości prawnej oraz wsparcie jego adresatów w rozwiązywaniu problemów psychologicznych i prawnych.

Poradnictwo prawne - świadczone jest w formie on-line za pomocą poczty mailowej oraz komunikatorów internetowych.

Adres internetowy pod którym świadczona jest pomoc prawna to: www.poradnictwoprawne.ffm.pl. Wejście na stronę jest możliwe także ze strony głównej fundacji: www.ffm.pl.

Poradnictwo psychologiczne - świadczone w formie Telefonu Zaufania, w dni robocze, przez godzinę dziennie (900 - 1000) pod numerem telefonu 883 615 863.

Zapraszamy do korzystania z usług.


WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ

(10.05.2016 r.)

WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ - ulotka

WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ - wersja tekstowa (doc) Plik doc


KOMUNIKAT DOT. DYŻURÓW W BIBLIOTEKACH W RAMACH PROGRAMU 500+

(07.04.2016 r.)

W dniach od 11 do 30 kwietnia 2016 r. wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (program rodzina 500+) będą przyjmowane w wyznaczonych bibliotekach wyłącznie we wtorki i czwartki od godziny 1000 do 1700.


PRZERWA W DZIAŁANIU DZIAŁU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

(24.03.2016 r.)

Od dnia 29 marca 2016 r. Dział Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu będzie przeniesiony do budynku przy ul. Limanowskiego 11

W związku z przeprowadzką w dniach 24 i 25 marca br. Dział Świadczeń Rodzinnych będzie nieczynny W tych dniach wszelkie dokumenty można złożyć wyłącznie w Biurze Obsługi Klienta DŚR pok. nr 4 ul. Limanowskiego 9


ŻYCZENIA WIELKANOCNE

(23.03.2016 r.)

Życzenia Wielkanocne

SKŁADANIE WNIOSKÓW „RODZINA 500 PLUS” PRZY POMOCY BANKOWOSCI INTERNETOWEJ

(22.03.2016 r.)

logo program 500 plus

UWAGA !!!

PKO Banku Polskiego od 1 kwietnia 2016 r. umożliwia składanie wniosku o świadczenia w Programie Rodzina 500 wykorzystując serwisy bankowości elektronicznej iPKO/Inteligo.

Ponadto od 24 marca 2016 r. uprawniony do świadczenia, który jeszcze nie posiada konta w PKO Banku Polskim, może założyć PKO Konto za Zero Rodzina 500 na preferencyjnych warunkach - korzystanie z konta jest bezpłatne. Wystarczy wskazać to konto do przekazywania świadczenia z programu Rodzina 500 .

Wałbrzych
Oddział 1, Rynek 23
od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1800.


DODATEK WYCHOWAWCZY DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH I RODZINNYCH DOMÓW DZIECKA

(14.03.2016 r.)

logo program 500 plus

W ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadzono nową formę pomocy dla rodzin zastępczych, tj. dodatek wychowawczy. Od kwoty dodatku nie jest odprowadzany podatek. Dodatek wychowawczy w kwocie 500 zł miesięcznie przysługuje rodzinie zastępczej na każde przebywające w niej dziecko, do ukończenia przez dziecko 18 roku życia, bez względu na kryterium dochodowe. Jest on udzielany na wniosek rodziny zastępczej. Dodatek wychowawczy przysługuje zarówno rodzinom zastępczym otrzymującym świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, jak również rodzinom zastępczym otrzymującym świadczenie na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Po ukończeniu przez dziecko 18 roku życia, dodatek wychowawczy nie przysługuje.

Przyznanie dodatku wychowawczego następuje w drodze decyzji administracyjnej. Wniosek należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wałbrzychu.

Dodatek wychowawczy przysługuje od dnia 1 kwietnia 2016 roku i jest przyznawany na okres 12 miesięcy. W przypadku złożenia wniosku o dodatek wychowawczy w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tj. od 1 kwietnia 2016 r. do 1 lipca 2016 r., prawo do dodatku wychowawczego ustala się, począwszy od dnia wejścia w życie ww. ustawy, czyli od 1 kwietnia 2016 r. Natomiast w przypadku złożenia wniosku po dniu 1 lipca 2016 r., dodatek będzie przysługiwał tylko od lipca 2016 r. i rodzina zastępcza nie otrzyma wyrównania dodatku wychowawczego za okres od 1 kwietnia 2016 r.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat przyznawania dodatku wychowawczego, rodziny zastępcze proszone są o kontakt z pracownikami Działu Pieczy Zastępczej MOPS w Wałbrzychu lub osobiście w siedzibie Ośrodka od poniedziałku do piątku w godzinach 830 - 1530.

Wniosek o przyznanie dodatku wychowawczego.


PROGRAM „RODZINA 500 PLUS”             

(11.03.2016 r.)

logo program 500 plus

WAŻNE !!!

Program „Rodzina 500 plus”, czyli świadczenia wychowawcze

Kiedy?

 • Wnioski można składać od 1 kwietnia 2016 r. do 1 lipca 2016 r., a świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016r. Nie trzeba się spieszyć !
 • Na ustalenie i wypłatę świadczeń Ośrodki mają wyjątkowo 3 miesiące, a nie miesiąc od dnia złożenia wniosku.
 • Dopiero na wnioski złożone po 1 lipca 2016 r., świadczenia będą przyznane i wypłacane od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.
 • Świadczenia przyznawane będą na okresy roczne od 1 października do 30 września.
 • Tylko pierwszy okres ustalenia świadczenia rozpoczyna się wyjątkowo: 1 kwietnia 2016 r. i kończy 30 września 2017 r.

Gdzie?

Realizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu, Dział Świadczeń Rodzinnych. Druki wniosków można już pobrać, a od 1 kwietnia 2016 r. można będzie złożyć w:

Dziale Świadczeń Rodzinnych MOPS ul. Limanowskiego
9-11
800 - 1700
Biurze Obsługi Klienta MOPS ul. Beethovena 1-2 800 - 1530

Szczegółowe informacje można uzyskać:

 • pod specjalnymi numerami 71 340 60 11, 71 340 61 17,
 • na Infolinii MRPiPS 22 529 06 68,
 • Dziale Świadczeń Rodzinnych MOPS tel. 74 66 55 - końcówki 334, 336, 345, 362, 364, 366, 368, 369, 370.

Czytaj więcej ...Czytaj więcej odnośnie programu Rodzina 500 plus


WNIOSEK NA PROGRAM RODZINA 500+ PRZEZ INTERNET

(14.03.2016 r.)

logo program 500 plus

Złóż wniosek na Program Rodzina 500+ przez internet!

Za pośrednictwem portalu emp@tia będzie można od 1 kwietnia 2016 r. przesyłać wnioski na świadczenie wychowawcze Rodzina 500+. Już dziś, bez wychodzenia z domu można założyć konto i złożyć wniosek o bezpłatny Profil Zaufany.

Jak wyrobić Profil Zaufany?

 1. Wejść na stronę http://epuap.gov.pl/wps/portal
 2. Zarejestrować się i złożyć wniosek o potwierdzenie Profilu Zaufanego.
 3. Udać się w celu potwierdzenia tożsamość z dowodem osobistym lub paszportem do:
  • ZUS-u ul. Kasztanowa 1
  • Urzędu Skarbowego ul. Uczniowska 21
  • Idea Banku ul. Słowackiego 7 (PDT)

Wniosek można złożyć pod adresem:
https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup
Instrukcja zakładania konta na portalu emp@tia oraz przesyłania wniosków:
https://empatia.mpips.gov.pl/documents/10180/28724/Instrukcja+eWnioski/d5128194-3500-4cea-a9d3-8e41d994ead6

Po założeniu konta i uzyskaniu potwierdzenia posiadania profilu zaufanego już teraz można składać przez internet wnioski większość świadczeń, w tym o:

 • zasiłki z pomocy społecznej, zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
 • jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka,
 • zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne,
 • świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
 • stypendia i zasiłki szkolne, zryczałtowany dodatek energetyczny


KOLEJNA EDYCJA PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD”

(10.03.2016 r.)

UWAGA STUDENCI !!!

RUSZA KOLEJNA EDYCJA
PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD”
edycja 2016 r.

Terminy przyjmowania wniosków:

 • Od dnia 14 marca 2016 r. do 15 kwietnia 2016 r. - dla wniosków dotyczące roku akademickiego 2015/2016 (semestr letni).
 • Od dnia 1 czerwca 2016 r. do 10 października 2016 r. - dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017 (semestr zimowy).

Dofinansowanie może uzyskać osoba niepełnosprawna, która:

 • posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

W programie nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które:

 • posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu,
 • aktualnie mają przerwę w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).

Czytaj więcej ...Czytaj więcej odnośnie programu aktywny samorząd


ARCHIWUM:


[ 2008 r. ] [ 2009 r. ] [ 2010 r. ] [ 2011 r. ] [ 2012 r. ] [ 2013 r. ] [ 2014 r. ] [ 2015 r. ]

Program 500 plus Centrum Aktywności Lokalnej
 
Centrum Aktywności Lokalnej - Program
 
Wolontariat
 
Certyfikaty

 

   |   strona główna  |  do góry